Kingston 16gb microsdhc uhs i class 10


Karta microSDHC/microSDXC Class 10 UHS-I

 • odczyt 80 MB/s, zapis 10 MB/s Odczyt 90 MB/s, zapis 45 MB/s Odczyt 100 MB/s, zapis 80 MB/s odczyt do 90 MB/s, zapis 45 MB/s Odczyt do 45MB/s, zapis do 10MB/s
 • Zdjęcia pojedyncze i standardowe filmy Aparaty cyfrowe, urządzenia z systemem Android Filmowanie w 4K, kamery sportowe i drony Lustrzanki, aparaty bezlusterkowe, filmy 4K, klasa wydajności aplikacji A1 w systemie Android{{Footnote.N50021}} Zgodność z wieloma urządzeniami
 • Wodoodporność{{Footnote.N37161}}
 • Odporność na wstrząsy i drgania{{Footnote.N37162}}
 • Zabezpieczenie przed promieniowaniem rentgenowskim stosowanym na lotniskach{{Footnote.N37163}}
 • Odporność na zmienne temperatury{{Footnote.N37164}}
 • Prędkości Class 10 UHS-I – odczyt 45 MB/s i zapis 10 MB/s
 • Niewielki rozmiar
 • Wytrzymała konstrukcja, chroniąca zdjęcia i filmy nawet w trudnych warunkach
 • Pojemności od 16 do 256 GB

Pojemności{{Footnote.N37130}}: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Prędkość{{Footnote.N37154}}: 45 MB/s odczyt, Class 10, UHS-I: minimalna szybkość przesyłania danych 10 MB/s

Wymiary microSD: 11mm x 15mm x 1mm

Wymiary adaptera SD: 24mm x 32mm x 2,1mm

System plików: FAT32 (microSDHC 16–32 GB); exFAT (microSDXC 64–256 GB)

Temperatura pracy: od -25°C do 85°C

Temperatura przechowywania: od -40°C do 85°C

Napięcie: 3,3 V

Gwarancja: wieczysta{{Footnote.N37160}}

Dane techniczne

Stowarzyszenie producentów kart SD określa prędkości kart z użyciem dwój pojęć: klasa prędkości i klasa prędkości UHS.

 • Klasa prędkości to starszy ze stosowanych wskaźników. Liczba odpowiada prędkości karty: 4 dla 4 MB/s, 6 dla 6 MB/s itd.

 • Wartość UHS (Ultra High Speed) rozróżnia karty z użyciem minimalnych prędkości zapisu: klasa prędkości UHS-I Speed Class 1 odpowiada minimalnej prędkości zapisu równej 10 MB/s, natomiast UHS-I Speed Class 3 to minimalna prędkość zapisu wynosząca 30 MB/s.

Oto kilka objawów, które mogą wskazywać na konieczność wymiany karty na szybszą:

 • Długi czas buforowania – po naciśnięciu przycisku migawki aparat robi zdjęcie, ale potem jest przez jakiś czas zablokowany do chwili zapisania wszystkich danych na karcie.

 • Uszkodzone filmy – kamera może rejestrować uszkodzone filmy, gdy prędkość karty jest zbyt niska lub kamera może automatycznie obniżać jakość nagrań na dopasowaną do prędkości karty. Oznacza to, że film nagrywany przy ustawieniu 1080p HD może zostać zapisany w znacznie niższej rozdzielczości.

 • Ucięte filmy – gdy prędkość zapisywania danych przez kamerę jest wyższa niż karty pamięci flash, operacja zapisywania zostaje wstrzymana, a film się nagle kończy po osiągnięciu limitu prędkości karty.

 • Zdjęcia seryjne – wiele aparatów posiada funkcję zdjęć seryjnych, gdzie jedno naciśnięcie przycisku powoduje wykonanie serii zdjęć. Jest to funkcja przydatna do uwieczniania zdarzeń pełnych ruchu lub takich obiektów, jak zwierzęta i dzieci. Jeśli prędkość zapisu karty jest zbyt niska, funkcja zdjęć seryjnych nie działa.

Zastosowanie Klasy prędkości Klasy prędkości UHS-I
sceny nieruchome, zdjęcia, filmy w niskiej rozdzielczości
Jak wyżej, plus: filmy jakości full HD
Jak wyżej, plus: filmy w rozdzielczości full HD jakości kinowej i w 3D
filmy 4K, full HD 1080p oraz zdjęcia seryjne dynamicznych scen

Kompaktowy wielofunkcyjny czytnik kart zgodny ze standardem USB 3.0, który stanie się niezbędną częścią mobilnego ekwipunku. Więcej

Obsługuje 19 popularnych typów kart pamięci flash bez konieczności stosowania adapterów i przewodu zasilania. Więcej

Program oznaczania dowolnym logo i indywidualizacji firmy Kingston jest dostępny dla wybranych pamięci flash USB i kart pamięci flash. Aby uzyskać informacje dotyczące minimalnych ilości, które musi obejmować zamówienie, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Kingston. Więcej

www.kingston.com

microSDHC/microSDXC Class 10 UHS-I 記憶卡

 • 高達 90MB/s 的讀取速率及 45MB/s 的寫入速率 高達 45MB/s 的讀取速率及 10MB/s 的寫入速率
 • DSLR, 可換鏡頭相機, 4K 影片, Android™{{Footnote.N50021}} A1 應用程式支援
 • 防水設計{{Footnote.N37161}}
 • 防震與耐衝擊{{Footnote.N37162}}
 • 可防機場 X 光{{Footnote.N37163}}
 • 耐高溫{{Footnote.N37164}}
 • Class 10 UHS-I 讀取速度可達 45MB/s 且寫入速度可達 10MB/s
 • 極致精巧的尺寸
 • 堅固耐用,即使是在嚴苛的環境下仍可保護您的相片和影片,
 • 儲存容量 16GB 至 256GB

儲存容量{{Footnote.N37130}}: 16GB、32GB、64GB、128GB、256GB

卓越效能{{Footnote.N37154}}: 讀取速度為 45MB/s,Class 10,UHS-I:最低資料傳輸速度 10MB/s

microSD 尺寸: 11mm x 15mm x 1mm

SD 轉接卡尺寸: 24mm x 32mm x 2.1mm

格式: FAT32 (microSDHC 16GB–32GB);exFAT (microSDXC 64GB–256GB)

作業溫度: -25℃ 至 85°C

儲存溫度: -40℃ 至 85°C

電壓: 3.3v

保固: 終身保固{{Footnote.N37160}}

規格

SD 記憶卡協會使用兩個詞來定義記憶卡速度:Speed Class 和 UHS Speed Class。

 • Speed Class是原本所使用的速度級別,且數字代表記憶卡速度;4 代表 4MB/s、6 則代表 6MB/s,以此類推。

 • UHS (Ultra High Speed,超高速度) 使用最低寫入速度以區隔記憶卡;UHS-I Speed Class 1 的最低寫入速度為 10MB/s,而 UHS-I Speed Class 3 的每秒最低寫入速度為 30MB/s。

以下是您可能需要升級記憶卡的一些跡象:

 • 冗長的緩衝時間 – 當您按下快門,相機便會拍攝影像,但相機畫面會暫停不動,直到資料完全寫入至記憶卡為止。

 • 毀損的影片 – 如果記憶卡速度過於緩慢或是相機將影片降級以符合記憶卡速度,則可能會產生毀損的影片檔案。這可能會將 full 1080p HD 影片轉換為解析度更低的影片。

 • 縮短的短片 – 如果相機的寫入速度高於 Flash 記憶卡的寫入速度,相機便會暫停,而且一旦達到記憶卡速度限制,短片會突然結束。

 • 快速連拍 – 許多相機可能會有超高速連拍模式功能,其中只要按一下按鈕即可產生一系列重複的相片;這可讓使用者捕捉快速移動的動作或是寵物和兒童這類的對象。如果記憶卡寫入速度過低,超高速連拍模式則無法運作。

使用說明 Speed Classes UHS-I Speed Classes
靜態影像、相片和低解析度影片
以上用途及 full HD 影片
以上用途及 full HD 影片
4K、full 1080p HD 影片和超高速連拍模式

精巧、多功能的 USB 3.0 讀卡機是您行動設備的關鍵要素。 更多內容

支援 19 種常用的記憶卡,不需轉接卡或電源線。 瞭解詳情

Kingston 提供 Co-Logo 客製化方案予選定的 USB 隨身碟和記憶卡。 訂購需求皆有最低數量限制;請聯絡您的 Kingston 服務代表以瞭解更多資訊。 更多內容

www.kingston.com

Industrial Temperature UHS-I Micro SD Card | Kingston

 • 80MB/s read, 10MB/s write 90MB/s read, 45MB/s write 100MB/s read, 80MB/s write Up to 90MB/s read,45MB/s write up to 45MB/s read, 10MB/s write
 • point & shoot photos, standard video Point-and-shoot cameras and Android devices Action cameras, drones, and dash cameras DSLRs, mirrorless cameras, 4K video, Android™{{Footnote.N50021}} A1 app support works with multiple devices
 • Waterproof{{Footnote.N37161}}
 • Shock and vibration proof{{Footnote.N37162}}
 • Protected from airport X-rays{{Footnote.N37163}}
 • Temperature proof{{Footnote.N37164}}

Kingston’s Industrial Temperature microSD UHS-I has an operating temperature rating of -40°C to 85°C, making it suitable for harsh environments, from extreme desert heat to below freezing conditions. Its high insertion rating is ideal for applications in which the card will be frequently accessed and removed from host devices. Kingston® tests these cards extensively during pre-production and new build qualifications, so you can rest assured that your photos, videos and other important files will be protected.

 • Industrial-grade card ideal for extreme conditions
 • Extensively tested for industrial applications
 • UHS-I Speed Class U1
 • Small form factor

Capacities{{Footnote.N37130}}: 8GB, 16GB, 32GB

Performance{{Footnote.N37154}}: UHS-I Speed Class 1 (U1) 8GB: 90MB/s read and 20MB/s write

16GB-32GB: 90MB/s read and 45MB/s write

NAND: MLC

microSD dimensions: 11mm x 15mm x 1mm

SD adapter dimensions: 24mm x 32mm x 2.1mm

Format: FAT32 (microSDHC 8GB–32GB)

Operating & storage temperature: -40°C to 85°C

Voltage: 3.3V

Thermal cycle testing: interval testing completed at various extreme temperatures

Vigorous temperature humidity bias: several hundred hours of testing to ensure durability at varying levels of humidity

Wide temp chamber testing: completed on all SDCIT cards prior to production

Warranty{{Footnote.N37160}}: 5 years

Specifications

The SD card association defines card speeds using two terms: Speed Class and UHS Speed Class.

 • Speed class is the original rating used and the number defines the card speed; 4 for 4MB/s, 6 for 6MB/s. etc.

 • UHS (Ultra High Speed) uses minimum write speeds to differentiate the cards; UHS-I Speed Class 1 has a minimum write speed of 10MB/s while UHS-I Speed Class 3 has a minimum write speed of 30MB/s.

Here are some signs you may need to upgrade your card:

 • Long buffering – when you press the shutter and the camera takes the shot but then it freezes until the data is fully written to the card.

 • Corrupted video – video cameras might produce corrupted video files if the card speed is too slow or the camera may downgrade the video to match the speed of the card. This could turn full 1080p HD video into a video with much lower resolution.

 • Shortened clips – when a camera has a higher writing speed than the Flash card, the camera will pause and the video clip will abruptly end once the speed limit of the card is reached.

 • Burst shooting – many cameras have a burst mode feature where one press produces a repeated series of photographs; this allows users to capture fast-moving events or subjects like pets and children. If the card writing speed is too slow, burst mode setting will not work.

Usage Speed Classes UHS-I Speed Classes
Still images, photos and low-resolution video
Full HD videos
Cinema-quality full HD (1080p), 3D video
4K, full 1080p HD video and burst-mode action photography

A compact, multifunctional USB 3.0 card reader that will become an essential part of your mobile gear. More

Supports 19 popular types of Flash memory cards without needing adapters or a power cable. More

Kingston's Co-Logo and Customisation Programme is available for selected USB Flash drives and Flash cards. Minimum quantities required per order; contact your Kingston representative for details. More

www.kingston.com

Micro SD Cards – Flash Memory| Kingston

 • 80MB/s read, 10MB/s write 90MB/s read, 45MB/s write 100MB/s read, 80MB/s write 90MB/s read, 45MB/s write up to 45MB/s read, 10MB/s write
 • point & shoot photos,standard video Point-and-shoot cameras and Android devices Action cameras, drones, and dash cameras DSLRs, mirrorless cameras, 4K video, Android™{{Footnote.N50021}} A1 app support works with multiple devices

The SD card association defines card speeds using two terms: Speed Class and UHS Speed Class.

 • Speed class is the original rating used and the number defines the card speed; 4 for 4MB/s, 6 for 6MB/s. etc

 • UHS (Ultra High Speed) uses minimum write speeds to differentiate the cards; UHS-I Speed Class 1 has a minimum write speed of 10MB/s while UHS-I Speed Class 3 has a minimum write speed of 30MB/s.

Here are some signs you may need to upgrade your card:

 • Long buffering – when you press the shutter and the camera takes the shot but then it freezes until the data is fully written to the card.

 • Corrupted video – video cameras might produce corrupted video files if the card speed is too slow or the camera may downgrade the video to match the speed of the card. This could turn full 1080p HD video into a video with much lower resolution.

 • Shortened clips – when a camera has a higher writing speed than the Flash card, the camera will pause and the video clip will abruptly end once the speed limit of the card is reached.

 • Burst shooting – many cameras have a burst mode feature where one press produces a repeated series of photographs; this allows users to capture fast-moving events or subjects like pets and children. If the card writing speed is too slow, burst mode setting will not work.

Usage Speed Classes UHS-I Speed Classes
Still images, photos and low-resolution video
Full HD videos
Cinema-quality full HD (1080p), 3D video
4K, full 1080p HD video and burst-mode action photography

A compact, multifunctional USB 3.0 card reader that will become an essential part of your mobile gear. More

Supports popular types of Flash memory cards without needing adapters or a power cable. More

This mobile-ready bundle allows for fast and easy transfer of files to or from your microSD or microSDHC card. More

www.kingston.com


Смотрите также